ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละออเดอร์ โดยมีรูปแบบการคิดค่าบริการดังนี้

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

  • ยอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพฯ
  • ยอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
  • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมไม่ถึง 5,000 บาท จะคิดตามจริง

รับสินค้าที่ร้าน เน็กซ์ เพลย์

  • ยอดสั่งซื้อสินค้าทุกรายการ ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อ ฟรี ไม่เสียค่าบริการขนส่ง

 

ระยะเวลาในการจัดส่ง

  • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในระยะเวลา 2 – 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องยืนยันการสั่งซื้อกับทางเจ้าหน้าที่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
  • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าในเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับระบบการขนส่งของแต่ละช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจากทางบริษัทฯ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ ให้ลูกค้าติดต่อกับเจ้าพนักงานของ บริษัทเน็กซ์ เพลย์ ในทันที ทางบริษัทฯ จะพยายามทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วที่สุด
  • กรุณาตรวจนับสินค้า และตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนรับสินค้าทุกครั้ง